viernes, 26 de octubre de 2012

"Os novos tampouco deben namorarse"

Dicían os que sabían que iso de namorarse de quen non se debe non era boa idea. E é certo. Pero non tan sinxelo de cumprir coma de dicir.
A primeira vez que te namoras d'alguén, todo iso que dicen os vellos, que son os que saben, é tan real coma máxico. As bolboretas no estómago, as gañas de comerse o mundo, a felicidade inmensa, os aloumiños tontos, os sorrisos roubados... Daquela, todo iso parece que é bo, pero cos anos, coa experiencia, un sabe que cando non vai ser correspondido, todo isto non son máis que ás que te elevan lonxe, moi perto do Sol, para caeres logo, subitamente, cunha ostia que non che parte os dentes, pero case, case.
Entón chega ese momento, xa maduro nestas cousas do sentimentalismo, do amor, do romanticismo máis becqueriano, no que comezas a sentirte ingrávido, flotando e tal, a "chamada das bolboretas". Pero claro, ti, que xa tes certa mestría en todo isto, primeiro déixaste levar un pouco, porque é marabilloso, flotas e vólveste inmune, pero logo xa ves tralas ás das bolboretas o golpe, o mazazo, as costelas cravadas no mesmo corazón, xa cicatrizado.
E o teu pequeno lugar de pensamento, ese cerebro onde se garda todo o que es, comeza a batallar co "taconeando, corazón, taconeando" de Manuel Rivas, esa bela imaxe a que os médicos chamamos loop-doop. E por incrible que pareza, os miolos gañan, derruban barreiras cheas de recordos, cancións, amores pasados, e felicidades pasaxeiras, e o sistema nervioso permite que o latexo volva outra vez, pouco a pouco, a ser lento. E aínda máis, que non se interrompa o teu pensamento cando a túa cachola ten que andar a outras cousas, e que mesmo nen lembres á persoa da que case te namoras por horas longuísimas de vacinas, patoloxía neonatal e cousas similares, todas dentro da mesma área.
E claro, neste punto no que os teus ideais románticos, as mesmas rimas de Bécquer, sóanche a un tempo enteiras e baleiras, plantéxaste se non prefires caer de novo antes que estar así, nun limbo estrano.
Pero cando pasa aínda más tempo, aínda sorteando as trabas que o destino porcalleiro ponche diante, o pensas, diste: "Non quero, non". "Os novos tampouco debemos namorarnos". E pensas, claro, antes de soltar tales palabras, naquel título que soaba raro en primaria, e logo un pouquiño máis sensato en secundaria, e máis coñecido no bacharelato: "Os vellos non deben namorarse". E os novos, os novos como ben pensas, tampouco.
_________________________________________

Decían los que sabían que eso de enamorarse de quién no se debe no era buena idea. Y es cierto. Pero no tan fácil de cumplir como de decir.
La primera vez que te enamoras de alguien, todo eso que dicen los viejos, que son los que saben, es tan real como mágico. Las mariposas en el estómago, las ganas de comerse el mundo, la felicidad inmensa, las caricias tontas, las sonrisas robadas.... Entonces, todo eso parece que es bueno, pero con los años, con la experiencia, uno sabe que cuando no va a ser correspondido, todo esto no son más que alas que te elevan lejos, muy cerca del Sol, para caer luego, súbitamente, con una ostia que no te parte los dientes, pero casi, casi.
Entonces llega ese momento, ya maduro en estas cosas del sentimentalismo, del amor, del romanticismo más becqueriano, en el que comienzas a sentirte ingrávido, flotando y tal, la "llamada de las mariposas". Pero claro, tú, que ya tienes cierta maestría en todo esto, primero te dejas llevar un poco, porque es maravilloso, flotas y te vuelves inmune, pero luego ya ves tras las alas de las mariposas el golpe, el mazazo, las costillas clavada en el mismo corazón, ya cicatrizado.
Y tu pequeño lugar de pensamiento, ese cerebro donde se guarda todo lo que eres, comienza a batallar con el "taconeando, corazón, taconeando" de Manuel Rivas, esa bella imagen a la que los médicos llamamos loop-doop. Y por increíble que parezca, los sesos ganan, derrumban barreras llenas de recuerdos, canciones, amores pasados y felicidades pasajeras, y el sistema nervioso permite que el latido vuelva otra vez, poco a poco, a ser lento. Y aún más, que no se interrumpa tu pensamiento cuando tu cabecita tiene que estar a otras cosas, y que incluso ni recuerdes a la persona de la que casi te enamoras por horas larguísimas de vacunas, patología neonatal y cosas similares, todas dentro de la misma área.
Y claro, en este punto en el que tus ideales románticas, las mismas rimas de Bécquer, te suenan a la vez enteras y vacías, te planteas si no prefieres caer de nuevo antes que estar así, en un limbo extraño.
Pero cuando pasa aún  más tiempo, todavía sorteando las trabas que el destino asqueroso te pone delante, lo piensas, y te dices: "No quiero, no". "Los jóvenes tampoco debemos enamorarnos". Y piensas, claro, antes de soltar tales palabras, en aquel título que sonaba raro en primaria, y luego un poquito más sensato en secundaria, y más conocido en el bachillerato: "Os vellos non deben namorarse". Y los jóvenes, los jóvenes como bien piensas, tampoco.

Traducción del galego al castellano, por el autor.

No hay comentarios: